OPVOEDPROGRAMMA SOCCER SCHOOL WEST

Soccer School West is meer dan een voetbalschool. Wij gebruiken voetbal als uitgangspunt om jongeren te leren socialiseren. Door middel van sport en spel brengen we hen belangrijke kernwaarden bij waar ze de rest van hun leven baat bij hebben. We streven naar meer gesocialiseerde jongeren die met een goede dosis eigenwaarde door het leven gaan! Om dat te bereiken zetten we onze eigen kennis en levenservaring over voetbal en opgroeien in minder kansrijke buurten in. We werken daarnaast nauw samen met scholen in de buurt zodat de veilige ruimte van de jongeren zoveel mogelijk verlengd wordt!

Samen met scholen in de buurt

Doordat we samenwerken met scholen in de buurt kunnen we onze voetbaltrainingen en het opvoedprogramma aan laten sluiten op het lesrooster van de leerlingen. We verlengen hiermee de veilige ruimte: jongeren gaan niet de straat op met vrienden, maar komen direct uit school met klasgenoten naar onze sportlocatie toe. Eenmaal aangekomen op de locatie wordt meteen de absentie gecontroleerd en doorgegeven aan de school.


Onder begeleiding van de beste trainers

Wij hebben de beste trainers in huis. Als oud-betaald voetballers hebben onze trainers zelf op het hoogste niveau van Nederland gevoetbald. Deze kennis en ervaring passen ze toe op de jongeren die voetballen bij Soccer School West. Daarnaast hebben de trainers zich onder andere ontwikkeld tot bijvoorbeeld maatschappelijk werker of personal trainer. Dit maakt dat onze trainers ook opvoedkundig sterk zijn.

Elf belangrijke kernwaarden

We hanteren 11 kernwaarden in onze trainingen en het opvoedprogramma: communicatie, discipline, samenwerken, vertrouwen, geduld, doorzettingsvermogen, zelfreflectie, omgang, concentratie, teamwork, en positiviteit. Onze trainers zijn zelf opgevoed in Rotterdam (West) en hebben kinderen die hier opgroeien. Ze nemen daarom unieke kennis over hoe je jongeren in Rotterdam West deze kernwaarden aan kunt leren mee naar de trainingen.


Plezier en eigenwaarde

We merken dat de jongeren niet alleen beter gedrag laten zien dankzij het trainen op Soccer School West: ze zijn ook trots op het feit dat ze getraind worden op Soccer School West! De jongeren volgen ons trouw op Instagram, dragen hun kleding met Soccer School West naar school en spreken zelf hun teamgenoten aan als die niet (op tijd) aanwezig waren bij een van de trainingen. Hun eigenwaarde groeit en dat terwijl ze met plezier aan het trainen zijn! 

 

Hoe werkt het in de praktijk?

Voorbereiding: afspraken met de scholen

 • 01

  We leggen contact met de school: welke leerlingen zijn toe aan na-schoolse trainingen en hebben baat bij extra aandacht voor opvoedkundige aspecten?

 • 02

  We organiseren een clinic op de school, bijvoorbeeld tijdens een gymles: worden de leerlingen enthousiast en is er een klik met de trainers?

 • 03

  We selecteren de leerlingen die tijdens of direct na schooltijd bij ons komen trainen. De school zorgt dat de training aansluit op het lesrooster.

 • 04

  We gaan aan de slag met het reserveren van de sportvelden en/of een binnenruimte. We schaffen sportkleding en een sporttas aan voor de nieuwe leerlingteams van Soccer School West.

Training en opvoedprogramma

 • 01

  De jongeren komen direct uit school gezamenlijk naar de voetballocatie. Bijvoorbeeld: Nieuw Vreelust waar veel van onze trainingen nu plaatsvinden, of juist een gymzaal in (de buurt van) de school zelf.

 • 02

  Op de locatie kleden de jongeren zich om in de sportkleding van Soccer School West en melden zich bij de trainers. De trainers nemen de absentielijst door en waar de focus voor de training die dag op ligt.

 • 03

  Er wordt getraind, ongeveer anderhalf uur. De kernwaarden zitten verwerkt in de training, oefeningen richten zich bijvoorbeeld op discipline of juist op samenwerken. 

 • 04

  Na de training volgt nog een klassikaal gesprek. De jongeren krijgen een broodje en een drankje. De trainers starten een gesprek met de jongeren: hoe gaat het thuis, hoe gaat het op school? Eventuele conflicten of opvallend gedrag tijdens de training wordt ook besproken. Waarom reageerde de jongere zo? Hoe had dat anders gekund? 

Nabespreking / evaluatie

 • 01

  Er is regelmatig een leraar of contactpersoon van de school aanwezig tijdens de trainingen. Zij kunnen zien wat de jongeren precies leren, maar ook zien de jongeren dat hun leraren betrokken zijn.

 • 02

  De trainers geven wekelijks absentielijsten en opvallendheden door aan een contactpersoon op de school.

 • 03

  De trainers evalueren met de school: is er een verschil merkbaar in het gedrag van de leerling? Als er een uitbarsting is geweest tijdens de training wordt overlegd: zijn er problemen thuis of op school? 

 • 04

  Als de trainers zelf een signaal oppikken over problemen bij de jongeren wordt dit teruggekoppeld aan de school: is dit bekend bij de school en moet de ouder hierbij betrokken worden?

Geïnteresseerd geraakt in ons opvoedprogramma?

We komen graag kennismaken en ons programma toelichten! In het gesprek kunnen we verkennen hoe ons opvoedprogramma het best ingezet kan worden voor de leerlingen van jouw school. Stuur ons een mailtje en we nemen zo spoedig mogelijk contact op!