Sponsoring

Soccer School West zet zich op maatschappelijk vlak in voor jongeren en senioren in Rotterdam West. Wij geloven in het socialiseren door middel van voetbal of andere vormen van (laagdrempelige) beweging. Hiervoor zetten we ex-betaald voetballers in die zelf opgegroeid zijn in Rotterdam West.

Wij zijn op zoek naar sponsors!

Om onze doelen te behalen hebben we sponsors nodig die net als wij voetbal, sport in het algemeen, en de jongeren en ouderen die in Rotterdam West wonen een warm hart toedragen! We geloven dat we verandering in de wijk kunnen organiseren door juist de mensen die minder toegang hebben tot sport en beweging hierin te ondersteunen.

Als je interesse hebt om ons te sponsoren neem dan contact met ons op! We overleggen dan ook wat een passende beloning is voor jouw steun aan onze voetbalschool.

Wij bedanken onze huidige sponsors voor hun bijdrage aan de groei van Soccer School West:

Asha international